AI e-Learning en LMS startgids

AI e-Learning en LMS | Startgids | Header | UP learning

Inhoudsopgave

Als HR of L&D’er word je overspoeld met informatie over wat AI (Artificial Intelligence) voor Learning & Development kan betekenen. Deze startgids geeft je overzicht door het beantwoorden van vragen als: Wat is AI? En wat zijn eigenlijk de voordelen en valkuilen van AI voor leren? Ook vind je een overzicht met mogelijkheden van AI in Learning & Development en veelgestelde vragen (inclusief een voorbeeld van een ‘prompt’ voor L&D’ers.

Omdat steeds meer tools met AI functionaliteit worden uitgebreid, houden we ook een lijst bij met handige gratis en betaalde AI tools voor e-Learning.

Wat is AI (Artificial Intelligence)?

Hoewel in 1951 al een soort van Artificial Intelligence werd toegepast, werd de term in 1956 geïntroduceerd. Met de doorbraak van ChatGPT in 2022 en de snelle lancering van talrijke nieuwe toepassingen, is AI niet meer weg te denken. Maar waar staat AI voor en welke vormen zijn er?

Buddy Onboarding vinden | Blog 2 | UP learning

AI staat dus voor Artificial Intelligence. Het staat voor de mogelijkheid van machines of computersystemen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals redeneren, leren, beslissen, problemen oplossen, etc. Er zijn twee soorten: ‘Narrow AI ofweI Weak AI‘ en ‘Artificial General Intelligence (AGI) ofwel strong AI‘.

Narrow AI is wanneer een machine of systeem een specifieke taak of functie heel goed kan uitvoeren, zoals schaken, gezichten herkennen of vertalen. Narrow AI is dus niet nieuw, maar wordt in een razend tempo steeds beter. ChatGPT is ook een voorbeeld van Narrow AI.

Van AGI (Artificial General Intelligence) is sprake wanneer een machine of systeem elke taak of functie kan uitvoeren die een mens kan doen. Denk aan natuurlijke taal begrijpen, gezond verstand hebben, creatief zijn, etc. AGI is nog steeds een hypothetisch en ongrijpbaar doel voor onderzoekers en ontwikkelaars. Wereldwijd wordt de discussie gevoerd of en in welke A(G)I gereguleerd moet worden.

In dit artikel hebben we het vanaf nu over Narrow AI.

Voordelen AI in Learning & Development

AI maakt het leren persoonlijker en beter doordat je geautomatiseerd gepersonaliseerde leerprogramma’s aan kunt bieden die zich richten op individuele leerbehoeften en -voorkeuren (adaptief leren). Ook kan AI sneller en beter in staat zijn om zowel cursisten als het cursusmateriaal te beoordelen. Een algoritme dat goed werkt, zorgt dat er minder fouten worden gemaakt.

Voordelen AI voor L&D | UP learning

Daarbij kan AI bij het beoordelen rekening houden met de mate waarin lerenden actief bezig zijn geweest. Bijvoorbeeld welke leerstof ze bekeken hebben of aan welke online leeractiviteiten actief is deelgenomen en wat de inbreng was. Bijvoorbeeld in chat-groepen vragen stellen of beantwoorden. AI tools kunnen ook zelf feedback geven, vragen beantwoorden, cursussen aanbevelen en instructies verzorgen.

AI kan het werk van L&D’ers makkelijker en efficiënter maken

Zo kan het je helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen en beoordelen van e-Learning cursussen en het toepassen van gamification. Ook kan het routinematige of tijdrovende taken overnemen, zoals:

 • het controleren van spelling en grammatica;
 • het beoordelen van opdrachten;
 • detecteren van plagiaat;
 • van data nuttige informatie maken;
 • beantwoorden van veelgestelde vragen.

Verder kan AI gepersonaliseerde feedback geven of suggesties over voortgang, prestaties en verbeteringen. Daarmee kan het beter inspelen op behoeften en uitdagingen van de lerenden.

De ontwikkelingen zijn met de komst van ChatGPT in een stroomversnelling gekomen. AI kan bijvoorbeeld e-Learning modules maken, video’s in elkaar zetten en helpen met het schrijven van scripts. Menselijke inbreng door specialisten blijft echter nodig. Naast dat de inhoud gecontroleerd wordt, hebben het didactisch model en het grafisch ontwerp en interactie design nog altijd ‘het oog van de meester’ nodig. Voor nu is AI dus vooral een heel handig hulpmiddel voor L&D’ers.

Mogelijkheden van AI voor L&D | UP learning

Mogelijkheden van AI in Learning & Development

AI gaat ongetwijfeld veel veranderen binnen het L&D-vak. Denk bijvoorbeeld aan:

Content Authoring. Een complete e-Learning door AI gemaakt? Het maken van lessen, bedenken van toetsvragen, koppelen van competenties aan de inhoud of het genereren van titels en een beschrijving voor een cursus? Het kal allemaal. Brengt de inhoudsdeskundige vervolgens correcties aan? AI zal er van leren.

Videotranscriptie. AI kan video’s automatisch transcriberen om bijvoorbeeld een samenvatting te maken of te ondertitelen. Ook het herkennen van de spreker, vertalen en het springen naar het juiste deel van de video behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

Vertalen. Naast dat AI eenvoudig tekst, video of audio vertaalt kan het inmiddels ook complete e-Learning modules omzetten in een andere taal. Ook hier geldt dat het vaak nog wel nodig is een menselijk oog naar het resultaat te laten kijken.

Zoeken. AI kan diep in je LMS of e-Learning content zoeken. Zo land je in een video bijvoorbeeld precies op het moment waarop jouw vraag beantwoord wordt of kom je in je SCORM precies daar waar de voor jou relevante inhoud staat.

Personalisatie. AI leert wat relevante en kwalitatieve content is en kan deze precies op maat aan bieden aan wat de cursust op dat moment nodig heeft en in de vorm die op dat moment het meest geschikt is. Dat maakt leren persoonlijker en flexibeler dan ooit.

Nakijken en beoordelen. Het handmatig nakijken van tekstuele toetsvragen gaat tot het verleden behoren. En het gaat verder dan dat. AI beoordeelt bijvoorbeeld presentaties, interacties tussen manager en medewerker en de klantenservice wordt door AI gerund. Maar AI zal niet zo snel de medewerker, leidinggevende of instructeur vervangen. Zie het ook hier eerder als een verlengstuk en handig hulpmiddel.  

Learning analytics. De hoeveelheid data die leersystemen genereren is enorm. Maar hoe maak je van die data relevante informatie? Ook daar helpen AI-tools mee. Beperk je tot het stellen van de juiste vragen en AI gaat op zoek, combineert en legt verbanden en presenteert de bevindingen op de manier zoals jij dat wilt. Hiermee wordt het onder andere een stuk eenvoudiger om je leerprogramma bij te sturen of de daadwerkelijke resultaten te beoordelen.  

Automatisering van administratieve taken. Naast het helpen bij het ontwikkelen van cursusmateriaal kan AI automatisch leerinhoud labelen en cursussen aanbevelen die passen bij elke gebruiker. De administratieve last zal afnemen, waardoor de focus verschuift naar wat echt belangrijk is.

Veel LMS’en en LXP’s maken al gebruik van een vorm van AI

De gevestigde LMS- en LXP-ontwikkelaars voegen nu razendsnel AI functionaliteit aan hun platform toe. Dagelijks komen er nieuwe mogelijkheden bij. En wat het ene systeem vandaag kan, kan het andere waarschijnlijk morgen ook. Mogelijk worden er compleet nieuwe leerplatformen ontwikkeld die volledig op AI gebaseerd zijn. We zien in de markt al claims van AI powered LMS’en. Dit houdt vaak niet meer in dat het LMS enige AI functionaliteit heeft (en vaak al had voordat de aandacht voor AI losbarstte).

Met de huidige aandacht voor AI kan het voor aanbieders nu een mooi moment zijn om dit soort claims zichtbaar te maken, ook al bestaat de functionaliteit al langer. Het aanbieden van nieuwe cursussen op basis van je profiel en je afgeronde cursussen, is bijvoorbeeld al langere tijd voor de meeste LMS’en basisfunctionaliteit.

AI vaardigheden voor L&D’ers

Voor L&D’ers is AI een extra tool in haar gereedschapskist. Het is dus belangrijk om de juiste vaardigheden te ontwikkelen als je met ermee aan de slag gaat. Het stellen van de juiste vragen (prompts) en het goed door kunnen vragen, zijn daar voorbeelden van.

AI vaardigheden voor L&D | UP learning

Met AI als ‘partner in crime’ voor leren & ontwikkelen, kun je dus zowel de kwaliteit als efficiëntie verbeteren. Het zal echter de menselijke factor niet vervangen. Voor het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving met de juiste inhoud, blijf je als L&D’er aan het roer. Jij kent immers de specifieke doelgroep, doelstellingen en context het beste. Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijkheden en beperkingen van AI.

Vanzelfsprekend zijn er ook valkuilen. Want wat doet de AI-tool met gevoelige of geheime informatie? En hoe zit het met de privacy en ethiek? Kan uit de voeten met jouw context, doelgroep en specifieke leerdoelen? En dan nog niet gesproken over de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden!

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip.
1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

AI tools voor e-Learning

Hieronder vind je een handig lijstje met linkjes met tools die AI functionaliteit hebben en voor jou als L&D’er handig kunnen zijn. Dagelijks komen er nieuwe tools en toepassingsmogelijkheden bij. We zullen deze lijst regelmatig updaten.

Tekst & Taal

 • ChatGPT van OpenAI. De meest bekende toepassing. Gebruikt om teksten te genereren, antwoord op (complexe) vragen te krijgen of te programmeren. Er is een gratis en betaalde variant.
 • Grammarly. Hiermee controleer je Engelstalige teksten op onder andere spellings- en gramatica fouten. De basisversie is gratis.
 • Amazon Polly. Dit zet tekst om in spraak (text to speech). Kijk ook op deze uitgebreide lijst met text to speech tools.
 • Voor het vertalen van teksten is Google Translate bekend. Deze en andere tools vind je op deze lijst met vertaalprogramma’s.

Valkuilen

Zoals met veel vernieuwingen, is de aandacht voor nieuwe mogelijkheden vaak groter dan die voor de valkuilen. We noemen hier een paar valkuilen van AI:

 • Veel AI-oplossingen lijken op het eerste oog gratis. Wees echter altijd kritisch op het verdienmodel. Voordat je het weet zit je aan een tool vast waar je misschien lastig vanaf kunt. Zeker als je dan al een aardige historie hebt opgebouwd en een bepaalde leercurve hebt doorlopen.
 • Privacy en ethiek. Verdiep je in de achtergrond van de aanbieder. Wat gebeurt er met de data die je deelt? Ligt dat gevoelig? En wordt er ethisch omgegaan met het materiaal dat jij aan het AI-platform toevertrouwt? Hoe wordt er met copyright omgegaan?
 • Expertise. Besteed aandacht aan de manier waarop je vragen stelt aan het AI-platform. Het ChatGPT for Educators artikel (Engelstalig) geeft je al een aantal goede hints. Ook voor L&D zijn er voor verschillende tools ‘prompts’ (vragen en opvolgende vragen) beschikbaar. Check altijd of die voor jou ook relevant zijn en het gewenste resultaat opleveren.
 • Misschien focus je je als L&D’er op het eigen gebruik van AI-tools. Maar wat te denken van je collega’s? Heb je in jouw organisatie al belegd hoe je je collega’s op gaat leiden? Ook hier ligt waarschijnlijk nog een mooie taak voor jou als L&D’er!
 • Datakwaliteit. Zijn de antwoorden die je van de AI-robot krijgt betrouwbaar en valide? Hoe bouw je checks voor jezelf in? In het algoritme kunnen mogelijk ook vooroordelen zitten, waardoor het onnauwkeurige, onvolledige of oneerlijke resultaten produceert. Dit artikel helpt je goed op weg: How To Fact Check AI Generated Content in 7 Steps.

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip.
1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over AI learning.

Wat zijn de kosten van AI voor leren?

Steeds meer software zal ook een AI component in zich gaan krijgen. Meestal zullen de licentiekosten voor je huidige software gelijk blijven of mogelijk iets gaan stijgen, zoals met reguliere prijsstijgingen.

Ga je een nieuwe AI-tool gebruiken, let dan altijd goed op het licentiemodel. Betaal je per gebruiker, voor het gebruik of voor een aantal gegenereerde antwoorden (tekst, beeld, video, sound etcetera)?

Vaak zul je gelokt worden met ‘gratis’ starten, om er vervolgens achter te komen dat je er nét niet mee kunt wat je had gewild of gedacht.

Laat je ook niet verleiden door de lijsten met features. Heb je alles wel écht nodig? We adviseren ons daarom je goed te oriënteren. Kijk bijvoorbeeld ook naar de ontwikkelingen in je huidige tool. Misschien moet je even geduld hebben, maar voorkom je daarmee extra kosten, een nieuwe leercurve en bijvoorbeeld het omzetten van content die je al ontwikkeld hebt.

Wat zijn de voordelen van AI voor e-learning?

AI kan het werk van L&D’ers makkelijker en efficiënter maken. Zo kan het je helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen en beoordelen van e-Learning cursussen. Ook kan het routinematige of tijdrovende taken overnemen, zoals:

– het controleren van spelling en gramatica;
– het beoordelen van opdrachten;
– detecteren van plagiaat;
– van data nuttige informatie maken;
– beantwoorden van veelgestelde vragen.

AI kan daarnaast ook zorgen voor ‘adaptief leren’. Het aanbod van de leerstof hangt dan bijvoorbeeld af van jouw specifieke voorkennis en snelheid van leren.

Hoe kun je leerervaringen personaliseren met behulp van AI?

Je LMS of LXP kan op basis van AI pro-actief precies die content aanbieden die voor jou op dat moment relevant is. Ook kan het helpen met het opzetten van persoonlijke leerplannen.

Ook kan AI er voor zorgen dat je in je e-Learning alleen die stof voorgechoteld krijgt die je nog niet beheerst. Daarnaast kan de content op je persoonlijke voorkeuren worden afgestemd of het device wat je gebruikt (mobiel of pc). Misschien zie je een video waar een ander een interactieve onepager ziet (een soort mini-website met allerlei interacties).

Het LMS of LXP en de e-Learning trainingen zullen met behulp van AI meer en meer met elkaar verweven worden. Daarmee wordt het voor cursisten naast makkelijker ook leuker om zichzelf continu te blijven ontwikkelen.

Hoe kun je de prestaties en resultaten van e-learning meten met behulp van AI?

Steeds meer LMS’en / LXP’s zullen voor de rapportages gebruik gaan maken van AI. Het ene systeem zal AI ingebed krijgen. Een ander systeem zal mogelijk koppelen met een specifieke data verwerkingstool.

Hoe kun je de betrokkenheid en motivatie van je e-Learning of LMS verhogen met behulp van AI?

AI kan je helpen met het toepassen van adaptief leren en gamification. Doordat leren meer en meer op het individu afgestemd kan worden, zal de zin om zich te blijven ontwikkelen toenemen.

AI maakt het makkelijker voor het toepassen performance support. Je krijgt precies die informatie tot je die je op dat moment nodig hebt. Daarmee leer je bijna als vanzelf.

Hoe kun je de ethiek en privacy van AI waarborgen in je e-learning of LMS?

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de informatie die je deelt met een AI tool. Deel bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens of gevoelige bedrijfsinformatie. Voor L&D wordt het nog belangrijker afstemming te zoeken met zowel een juridische afdeling als met de IT-afdeling. Door samen tot een beleid te komen en de daarbij passende tools te kiezen, kun je veel leed besparen.

Wat zijn de trends en uitdagingen op het gebied van AI en e-learning en LMS?

Op dit moment is er een hausse aan aandacht voor AI. De verwachtingen zijn hooggespannen en de kenners nemen exponentieel toe. Ga daarom eerst op zoek naar betrouwbare bronnen die je kunt volgen (wat is het belang van hem of haar)?

De grootste uitdaging is op dit moment uit te zoeken van AI voor jou als L&D’er concreet in de praktijk gaat verbeteren. Ontdek nieuwe toepassingsmogelijkheden en denk na welke dagelijkse routines zoals repeterend werk, mogelijk door AI vervangen of makkelijker gemaakt kunnen worden.

Hoe kun je als L&D’er je vaardigheden op het gebied van AI voor e-learning en je LMS verbeteren?

Omdat AI voor e-Learning en LMS nog jonge technologie is, schieten AI trainingen als paddestoelen uit de grond. Denk daarom eerst goed na over je specifieke vragen en oriënteer je daarna op de aanbieders. Wees je er van bewust dat je een training ook kunt gebruiken om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen. Het kan daarom handig zijn om te informeren naar je mede-cursisten. Hebben zij gelijksoortige vraagstukken als jij?

Wat is een ‘AI prompt’ voor e-Learning en hoe pas je die slim toe?

In AI-tools voer je een ‘prompt’ in om vervolgens een respons te krijgen. Het is een stukje tekst met meestal een vraag. In de prompt kun je ook aangeven hoe de ‘AI’ machine zich moet gedragen. Dat verhoogt de kwaliteit van het antwoord. Het schrijven van goede prompts wordt ook wel ‘prompt-engineering genoemd’.

Een voorbeeld van een prompt voor L&D’ers: Je bent een L&D’er binnen een retail organisatie. Voor nieuwe medewerkers is het handig dat zij via hun smartphone korte leerinterventies tot zich kunnen nemen. Geef me vijf interventies met een didactische onderbouwing.

Het antwoord dat wij kregen:

Als L&D’er binnen een retail organisatie wil je dat nieuwe medewerkers snel en effectief leren over hun werkzaamheden, producten en klanten. Een manier om dat te bereiken is door gebruik te maken van korte leerinterventies die via de smartphone toegankelijk zijn. Hier zijn vijf voorbeelden van zulke interventies met een didactische onderbouwing:

– Een quiz over de belangrijkste productkenmerken en verkoopargumenten. Dit stimuleert de actieve verwerking van informatie en het ophalen van kennis uit het geheugen.

– Een video waarin een ervaren collega een verkoopgesprek voert met een klant. Dit biedt een model van goed gedrag en laat zien hoe de theorie in de praktijk wordt gebracht.

– Een scenario waarin de medewerker een klantvraag of -klacht moet oplossen. Dit bevordert het probleemoplossend vermogen en de klantgerichtheid van de medewerker.

– Een feedbackformulier waarin de medewerker zijn of haar leerdoelen en voortgang kan bijhouden. Dit vergroot het zelfbewustzijn en de zelfregulatie van het leerproces.

– Een chatbot waarin de medewerker vragen kan stellen over het werk of tips kan krijgen van een virtuele coach. Dit creëert een gevoel van sociale steun en interactie, en maakt het leren meer gepersonaliseerd en adaptief.

Inhoudsopgave

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.