e-Learning, de complete gids

5 Tips voor je Leerplatform | Header image | UP learning

Inhoudsopgave

e-Learning is een breed begrip. Daarom vind je op deze pagina wat e-Learning is, welke vormen er zijn en de meest gebruikte e-Learning authoring tools om e-Learning te ontwikkelen. Ook geven we voorbeelden en beantwoorden we veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat de kosten zijn voor het ontwikkelen van e-Learning. Kijk hier als je e-Learning op maat wil laten maken.

Op zoek naar tips voor je e-Learning of LMS? Ontvang elke twee weken en geheel vrijblijvend een Learning Tip in je mailbox. Meer dan 1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

Klik in de inhoudsopgave om direct naar de informatie te gaan die je zoekt. Laat je je toch liever onderdompelen in alle belangrijke aspecten van e-Learning? Je leest het volledige artikel in ongeveer 10 minuten.

Introductie e-Learning

In dit hoofdstuk kom je alles te weten over wat e-Learning is. Hoe effectief is het? Daarnaast geven we praktische voorbeelden over hoe andere organisaties e-Learning inzetten.

Vilans | e-Learning | Interactieve video | UP learning

Wat is e-Learning?

e-Learning, ook wel elektronisch leren genoemd, verwijst naar een breed scala aan onderwijs- en trainingsmethoden die gebruik maken van digitale technologieën. Het is een vorm van leren die gebruik maakt van elektronische media. Denk aan computers, internet en mobiele apparaten. Allemaal met als doel om leerinhoud te leveren.

e-Learning kan variëren van simpele online cursussen tot geavanceerde, interactieve simulaties en virtuele omgevingen. Het kan worden gebruikt om verschillende soorten kennis en vaardigheden aan te leren. Denk aan basisvaardigheden zoals bij het inwerken van nieuwe medewerkers (onboarding) tot onderwerpen zoals wet- en regelgeving (compliance), werkmethodes, omgaan met apparatuur, veiligheid, klantgerichtheid etcetera. 

Welke vormen van e-Learning zijn er?

Hieronder volgt een greep van de verschillende vormen van e-Learning die je in kunt zetten. Afhankelijk van je vraag, kun je ze ook combineren om bijvoorbeeld de impact van een e-Learning module te vergroten.

AR maakt van leren een beleving

Ontdek wat je met Augmented Reality kunt doen. Scan de code met je mobiel of klik als je al op je mobiel zit.

Voordelen e-Learning. Welke zijn dat?

Hieronder vind je de belangrijkste voordelen van e-Learning voor je organisatie:

Kostenbesparing

e-Learning kan kosten besparen. Vermijd kosten voor fysieke trainingsruimtes, lesmateriaal (drukken, distribueren, aanpassen), reizen, een lagere productiviteit (minder arbeidstijd), een trainer enzovoort.

Flexibiliteit

Cursisten hebben de mogelijkheid om te leren op hun eigen tempo en in hun eigen tijd. Dit geeft hen de flexibiliteit om hun training af te stemmen op hun persoonlijke schema’s en behoeften.

Toegankelijkheid

e-Learning kan overal en altijd worden benaderd. Meestal is een internetverbinding nodig, maar het kan eventueel ook zonder. Dit betekent dat deelnemers vanuit elke locatie toegang hebben tot de training. Ook handig als collega’s op verschillende locaties werken.

Consistente en uniforme opleiding

e-Learning kan zorgen voor een consistente en uniforme leerervaring voor alle deelnemers, ongeacht waar ze zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde kennis en vaardigheden kunnen leren. En dat draagt bij aan een betere kwaliteit en consistentie van het werk dat ze uitvoeren.

PLUS retail | e-commerce case | UP learning

Interactiviteit

Leeroplossingen kunnen interactief zijn en deelnemers betrekken bij de leerervaring. Interactieve elementen, zoals quizzes, games en simulaties, houden de aandacht van deelnemers vast en motiveren om verder te leren.

Snellere leerresultaten

e-Learning kan zorgen voor snellere leerresultaten omdat deelnemers het materiaal kunnen doornemen op hun eigen tempo. Ze concentreren zich op de onderwerpen waar ze meer moeite mee hebben. Ook verdoen ze zo minder tijd met wat ze al weten.

e-Learning kan voor de organisatie / trainer efficiënter zijn. Bijvoorbeeld omdat het minder tijd kost om deelnemers in te plannen en minder tijd om de training zelf te geven. Dit betekent dat er meer tijd over is voor andere taken en projecten.

Over het algemeen kan e-Learning dus een zeer effectieve en efficiënte manier zijn om te leren. Het kan echter ook uitdagingen met zich meebrengen. Gebrek aan persoonlijk contact en feedback van instructeurs bijvoorbeeld. Daarom is het belangrijk om deelnemers gemotiveerd en betrokken te houden. De juiste leerstrategieën en -hulpmiddelen zorgen daarvoor. e-Learning is dan effectief en blijft aantrekkelijk voor je doelgroep.

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip.
1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

e-Learning authoring tools

Dit zijn enkele veelgebruikte interessante authoring tools om je e-Learning mee te ontwikkelen.

Daarnaast worden steeds vaker AI-tools ingezet om hulp te bieden bij het ontwikkelen. In de AI e-Learning en LMS startgids, hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Voorbeelden / use cases e-Learning

Weten wat e-Learning voor je organisatie kan betekenen? Lees hun verhaal.

PLUS retail | e-commerce case | UP learning
DMG | e-Learning Interactieve Video | UP learning
AS Watson | e-learning | Volle schappen | UP learning

Zelf e-Learning maken of uitbesteden?

In dit hoofdstuk leggen we uit welke stappen je moet doorlopen bij het ontwikkelen van een goede e-Learning. Ook behandelen we de meest voorkomende valkuilen en risico’s zijn en de voordelen van online leren.

Maak je e-Learning in 4 stappen

Stap 1 – Baken het probleem af

Om succesvol een e-Learning oplossing te ontwikkelen, is het belangrijk om het (business) probleem goed te definiëren. Naast impact op de doelgroep wil je ook andere belanghebbende (stakeholders zoals leidinggevenden) meenemen.

Sparringsessies en designsprints met de doelgroep en stakeholders helpen hierbij. Zorg ervoor dat zij (enigszins) betrokken worden bij de ontwikkeling van de e-Learning. Dat creëert draagvlak.

Een gezamenlijke visie en doel zijn daarbij belangrijk. Dat zorgt voor een effectieve en duurzame oplossing die past bij de doelstellingen en behoeften van de organisatie.

Stap 2 – Kies een geschikte didactische methode

Niet alle leeroplossingen zijn even effectief om het kennisniveau of het gedrag van medewerkers te veranderen. Hoewel er vaak voor traditionele e-Learningmethoden wordt gekozen, zijn er soms andere digitale methoden die veel effectiever blijken te zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld interactieve video’s of games een meer boeiende en betrokken leerervaring bieden dan traditionele e-Learningmodules.

Interactieve e-Learning

Interactieve video’s en games betrekken de kijker actief bij het leerproces door middel van vragen, quizzen en oefeningen. Door het maken van keuzes, beïnvloed de lerende de uitkomst van de video of game. Dit maakt het leren en effectiever. Door interactiviteit blijft de aandacht langer vastgehouden, wordt de informatie beter onthouden en verhoog je de motivatie om te leren.

Maatwerk e-Learning | Online Leeroplossingen en LMS | UP learning

Stap 3 – Ontwikkelen van de inhoud

Bij het ontwikkelen van een online leeroplossing is het belangrijk om verschillende leertheorieën en leerervaringen mee te overwegen. Relevantie vergroot de effectiviteit. Kijk dus eerst naar de doelgroep en de gewenste uitkomsten. Kies daarnaast de juiste didactische werkvormen. Enkele voorbeelden van leertheorieën zijn behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Met interactieve leerstrategieën zoals interactieve video’s, game based learning, discussies of simulaties kun je je leerdoelen verervolgens bereiken.

Rendement van e-Learning vergroten

Daarnaast is het van belang om verschillende leervormen- en ervaringen aan te bieden. Op die manier vergroot je het rendement van je e-Learning en kun je de e-Learning optimaliseren. Om te bepalen of de online module effectief is in het behalen van de leerdoelen, is het belangrijk om de module te testen en te evalueren met behulp van feedback van lerenden, prestatie-indicatoren en andere evaluatiemethoden

Stap 4 – Opvolgen van je e-Learning

Om te zorgen dat de deelnemers aan de e-Learning de opgedane kennis onthouden, is het essentieel om een vervolg te bieden. Er zijn verschillende strategieën om dit te doen.

Eén daarvan is herhaling. Door regelmatig de inhoud te herhalen, blijft de informatie fris en blijft het top-of-mind bij de lerenden. Dit kan worden gedaan door periodieke herhalingsoefeningen, herhalingsvragen of een terugkomdag te organiseren.

Een andere veelgebruikte strategie is gamification, waarbij game-elementen aan de e-Learningmodule worden toegevoegd om de motivatie van de lerenden te verhogen en hun kennis langer vast te houden.

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip.
1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

Veelvoorkomende fouten. Je vermijdt ze zo.

Het ontwikkelen van een effectieve e-Learning is een complex proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Tijdens het ontwikkelingsproces worden vaak fouten gemaakt die de kwaliteit van de e-Learning nadelig kunnen beïnvloeden. Zo kun je ze voorkomen.

Wat is een LMS | Wensenlijst | UP learning

Neem voldoende tijd

Een veelvoorkomende fout is dat er te weinig tijd wordt genomen voor de ontwikkeling van de e-Learning. Dit kan leiden tot haastige beslissingen en het gebruik van standaard sjablonen die niet passen bij de behoeften van de doelgroep.

Betrek je doelgroep bij de ontwikkeling

Een andere fout is het niet betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling. Het is van cruciaal belang om de doelgroep te kennen en te begrijpen om bijvoorbeeld hun huidig gedrag en specifieke leerbehoeften te identificeren. Zo kan er een e-Learning worden ontwikkeld die daadwerkelijk motiveert om te leren.

Kies een didactische methode die past bij het leerdoel

Tenslotte is het selecteren van de verkeerde didactische methodes voor het leerdoel een andere veelvoorkomende fout. Het selecteren van de verkeerde methodes kan de effectiviteit van de e-Learning belemmeren en leiden tot desinteresse bij de lerenden. Kies daarom zorgvuldig de juiste didactische methodes die passen bij het specifieke leerdoel.

Zelf e-Learning ontwikkelen

Voor en nadelen van zelf e-Learning ontwikkelen

Het ontwikkelen van een effectieve e-Learning is vaak een tijdrovend en complex proces. Omdat er verschillende disciplines bij betrokken zijn, vereist het een zorgvuldige planning en uitvoering. Voor veel organisaties kan het daarom voordelig zijn om dit uit te besteden aan een professioneel team dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van succesvolle leeroplossingen. 

Een ander voordeel van het werken met een professioneel team is dat zij op de hoogte zijn van alle leertheorieën en veel ervaring hebben met het ontwikkelen van succesvolle e-Learnings. Naast didactiek zijn kennis van design, gedragsontwerp en technologie belangrijke succesfactoren. Een goede e-Learning heeft al die aspecten in zich.

Projectleiding ontwikkelen e-Learning

Bij het ontwikkelen van een e-Learning is het vaak fijn om met een toegewijde projectleider te werken. Deze projectleider zorgt ervoor dat het project op schema blijft en dat de ontwikkeling van de leeroplossing voldoet aan de gestelde doelstellingen en vereisten. Hierdoor kun je volledig focussen op de inhoud in plaats van tijdrovende randzaken.

Van offline naar online leren | e-Learning en LMS | UP learning

Toch zelf aan de slag met je e-Learning?

Het ontwikkelen van e-Learning in eigen beheer kan kosteneffectief zijn, maar brengt wel risico’s met zich mee. Lukt het de vraag achter de vraag en het huidige gedrag te doorgronden? Is er voldoende didactische en design kennis in huis om de beste (mix van) leermiddelen te kiezen?

Je snapt, één van de grootste risico’s bij het zelf ontwikkelen van e-Learning is dat de kwaliteit van het leermateriaal lager kan zijn dan bij het inhuren van professionals. Dit kan leiden tot een minder effectieve leerervaring en minder gemotiveerde deelnemers. Een mindere ervaring kan zelfs gevolgen hebben voor een volgende training, hoe goed die misschien ook is.

Een ander risico is dat het ontwikkelen van e-Learning (te) tijdrovend wordt. Naast de noodzaak om het materiaal te ontwikkelen en te testen om de effectiviteit te waarborgen, moet de ontwikkeling vanzelfsprekend ook passen in je agenda van dagelijkse werkzaamheden. 

Train-de-trainer

Om bovenstaande risico’s te minimaliseren als je zelf e-Learning gaat ontwikkelen, kan het het slim zijn om train-de-trainer sessies te organiseren. Hierdoor krijgen de ontwikkelaars /  trainers de vaardigheden om leeroplossingen van hoge kwaliteit te ontwikkelen en het ontwikkelproces te versnellen. Daarmee is een effectieve leerervaring voor alle deelnemers gegarandeerd. Ook met train-de trainer sessies helpen we je graag.

Leerplatform voor e-Learning. Wat en hoe?

Wanneer je e-Learning is ontwikkeld, kun je deze gemakkelijk exporteren naar je eigen Learning Management Systeem (LMS) of Learning Experience Platform (LXP). Hieronder vind je meer informatie over hoe dit werkt.

De e-Learning aanbieden in je eigen digitale leeromgeving

Gefeliciteerd! Je hebt zojuist een geweldige online leeroplossing laten ontwikkelen die de kennis en / of het gedrag van deelnemers verandert en die de steun krijgt binnen je organisatie. Maar hoe kun je deze e-Learning nu aanbieden in je digitale leeromgeving? We begrijpen dat hier vaak vragen over ontstaan, dus we leggen het graag uit.

Van offline naar online leren | e-Learning en LMS | UP learning

Wat is een e-Learning in SCORM-formaat?

Een e-Learning wordt opgeslagen in een SCORM-export, vergelijkbaar met het opslaan van een tekstdocument in Word-formaat. SCORM staat voor Sharable Content Object Reference Model. Door een e-Learning cursus te exporteren in SCORM-formaat, kan deze worden geïmporteerd, afgespeeld en beheerd in je digitale leeromgeving. Een SCORM-export bevat de inhoud van de e-Learning cursus, evenals metadata zoals de titel van de cursus, de auteur, de leerdoelen en de voortgangsgegevens van de deelnemers. Het SCORM-formaat maakt het mogelijk om de cursus op verschillende platforms te gebruiken en kan de interoperabiliteit en herbruikbaarheid van e-Learning content bevorderen. 

xApi, MP4 en HTML5 formaten bij e-Learning

Als je een andere online leeroplossing bij ons hebt afgenomen, zoals een interactieve video, game of VR/AR-ervaring, dan kan het zijn dat deze in een ander gangbaar formaat worden aangeleverd, zoals xAPI, HTML5, of MP4. Maak je geen zorgen als dit te technisch klinkt, want alle genoemde formaten waarin wij online leeroplossingen aanleveren, kun je aanbieden en beheren vanuit je eigen digitale leeromgeving!

Welke leerplatforms adviseert UP learning en waarom?

Ben je momenteel nog zoekende naar een digitale omgeving om e-Learning modules of andere online leeroplossingen aan te bieden? Wij helpen je graag bij het maken van een goede keuze voor een leerplatform dat past bij jouw organisatie. Weet je nog niet goed wat een LMS of LXP doet? Lees dan: LMS en LXP: de complete gids.

UP learning biedt drie verschillende digitale leeromgevingen aan die voldoen aan de hoogste standaarden voor online leeroplossingen en geschikt zijn voor verschillende behoeften.

LMS of LXP | Online Leerplatform kiezen | UP learning

Moodle leeromgeving

Onze eerste optie is Moodle, een Learning Management systeem (LMS) dat zich richt op het aanbieden van cursussen en het uitreiken van certificaten aan deelnemers. Dit systeem is vooral geschikt voor organisaties die nog beperkte ambities hebben op het gebied van online leren en niet veel meer nodig hebben dan een platform om e-Learning uit te serveren.

Totara Talent Experience Platform

Daarnaast bieden wij Totara. Dit is zowel een Learning Management Systeem (LMS) als een Learning Experience Platform (LXP) en geeft je mogelijkheden om dit te combineren met performance management. Totara helpt je om een overzichtelijke start te maken met een LMS binnen je organisatie. Zodra de eerste resultaten geboekt zijn en je de smaak te pakken hebt (dit zien we vaak gebeuren bij UP learning), kun je probleemloos uitbreiden naar meerdere functionaliteiten en bijvoorbeeld gepersonaliseerde leerervaringen en social learning aan gaan bieden aan je medewerkers. Op die manier kunnen zij hun kennis en vaardigheden continu vergroten.

Of je nu op zoek bent naar een leeroplossing waarmee je kennis kunt aanbieden of naar een manier waarop je kennis binnen je organisatie kunt borgen, Totara helpt je in alle aspecten van deze behoeften. Je kunt met Totara zowel de competenties van medewerkers toetsen als hun professionele groei stimuleren.

Tot slot kan ook Docebo een uitstekende optie zijn. Dat is een uitgebreid LMS, waarin AI is geïntegreerd en waarmee je inhoudsdeskundige collega’s de mogelijkheid hebben om ook zelf eenvoudig e-Learning te ontwikkelen.

Vrijblijvend advies? Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Meer weten? Neem dan meteen contact op. Wij helpen je graag om de beste leeroplossing voor je organisatie te vinden.

Veelgestelde vragen

Wat kost een e-Learning?

Da’s eerlijk gezegd best een lastige vraag. Dat komt door het grote aantal variabelen die er in deze vraag verscholen zitten. We zetten graag voor je op een rijtje welke variabelen dat zijn, zodat je met de juiste blik naar je investering kunt kijken.

Als L&D’er krijg je deze vraag waarschijnlijk ook vaak vanuit ‘de business’. Als geen ander zullen zij snappen dat ‘kosten’ de betekenis heeft van, “Wat is de investering en wat levert het op?”. Het is goed hier dan met elkaar over in gesprek te gaan. De investering hangt namelijk vooral af van ‘de business vraag’. Want elke vraag kan weer tot een andere leerinterventie leiden, waarbij de impact van het ene leermiddel groter is dan dat van de ander. Een e-Learning kent vele gedaanten.

Enkele business vragen die wij vaak krijgen
We willen:
– het Onboarding-programma herzien, zodat nieuwe medewerkers zich sneller thuisvoelen en productief zijn;
– onze medewerkers een nieuw softwaresysteem, machine of apparaat aanleren;
– de klanttevredenheid verhogen
– inkopers trainen;
– dat onze medewerkers zich gedragen volgens de interne en/of externe wet- en regelgeving;
– klassikale trainingen (deels) omzetten naar e-Learning;
– een e-commerce platform en onze online traingen hier aan koppelen;
– veilige werkplek met minder calamiteiten;
– sociaal en duurzaam gedrag in onze organisatie stimuleren.

Is de business vraag scherp, dan kunnen de onderwijskundigen aan de slag. Wat betekent deze vraag voor de leerinterventie? Wat hebben de medewerkers dan nodig? Hoe zorgen we dat de kennis verworven wordt of voor het gewenste gedrag?

Hieruit zal blijken of dat een leerinterventie de beste manier is om de business vraag te beantwoorden. Waak er voor dat je niet direct naar een e-Learning als oplossing schiet. Maar blijkt dat je met e-Learning de gewenste impact gaat bereiken, dan kun je door.

De volgende stap is te kijken met wat voor soort interventie(s) je het doel bereikt en welke leervormen daarvoor nodig zijn. Vervolgens kun je dit matchen met je budget.

Is de training eenmalig of voor langere tijd? Moet de training makkelijk aangepast kunnen worden? Wat zijn de mogelijkheden van de cursisten (mobiel, desktop etc.). Ook dit zijn belangrijke vragen om tot de juiste e-Learning te komen.

Bij UP maken we altijd eerst een business case met duidelijke stappen. Zo weet je dat je je doelen behaalt en voorkomen we onaangename verrassingen gaandeweg het project.

Wanneer gebruik je e-Learning?

Er zijn verschillende situaties waarin e-Learning van pas kan komen, maar er zijn drie veelvoorkomende situaties.

Ten eerste, wanneer je grote groepen mensen op afstand wilt opleiden. e-Learning biedt de mogelijkheid om trainingen en cursussen aan te bieden aan grote groepen mensen, ongeacht hun locatie. Dit kan helpen om reistijd en -kosten voor deelnemers en trainers te verminderen.

Ten tweede wanneer je met online leren meer impact kunt bereiken of dat het bijvoorbeeld veiliger is dan om fysiek te trainen. 

Tot slot, wanneer je continue educatie wilt aanbieden. Met e-Learning kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijwerken en verbeteren, doordat ze op hun eigen tempo en op elk moment toegang hebben tot educatieve materialen en trainingen.

Hoe werkt e-Learning?

e-Learning is een manier om kennis en vaardigheden op te doen via elektronische media, zoals het internet, computers, tablets of smartphones. Het kan op verschillende manieren worden vormgegeven, maar over het algemeen werkt het als volgt:

– Een cursusontwikkelaar of een docent ontwerpt de inhoud van de e-Learning cursus. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit video’s, interactieve oefeningen, toetsen en quizzen. Afhankelijk van de exacte vorm en tooling is er meer of minder kennis nodig van didactiek, gedragswetenschap design en techniek.
– De cursus wordt vervolgens beschikbaar gesteld via een e-Learning platform, een website of een app.
– De cursist meldt zich aan voor de cursus en krijgt toegang tot het lesmateriaal.
– De cursist doorloopt de lesstof op eigen tempo en kan de lessen herhalen en terugspoelen indien nodig.
-Afhankelijk van de cursus, kunnen er tussentijdse toetsen en opdrachten zijn om de voortgang van de cursist te meten en te beoordelen.
– Aan het einde van de cursus kan er een eindtoets of een examen zijn om de kennis van de cursist te evalueren.

e-Learning kan geheel zelfstandig worden gevolgd, maar er kan ook interactie plaatsvinden tussen de cursist en de docent of andere cursisten. Dit kan bijvoorbeeld via forums, videoconferenties of chatfuncties.

Wat zijn de voor- en nadelen van een e-Learning?

e-Learning heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn: flexibiliteit, efficiëntie, interactiviteit, aanpasbaarheid en toegankelijkheid.

De nadelen zijn: geen echt persoonlijk contact (behalve vanaf scherm), technische problemen, gebrek aan echte sociale interactie en beperkte feedback (in vergelijking bijvoorbeeld met klassikale discussies).

Uit didactisch oogpunt kan ook gekozen worden voor een ‘blended’ aanpak. Een deel leer je dan via e-Learning waarna je bijvoorbeeld klassikaal de verdieping op zoekt.

Hoe effectief is e-Learning?

Over het algemeen kan e-Learning net zo effectief zijn als traditioneel onderwijs, mits het goed is ontworpen en uitgevoerd.

Er zijn verschillende factoren die de effectiviteit van e-Learning beïnvloeden, zoals de kwaliteit van de inhoud, de mate van interactiviteit, de mate waarin de leerervaring is afgestemd op de individuele behoeften van de cursist en de mate van betrokkenheid van de cursist.

Onderzoek toont aan dat e-Learning in sommige gevallen zelfs effectiever kan zijn dan traditioneel onderwijs, bijvoorbeeld bij het aanleren van bepaalde vaardigheden en kennisgerichte onderwerpen.

Onze onderwijskundige specialisten weten wat wanneer werkt en adviseren je er graag over.

Waarom zou je kiezen voor een e-Learning?

Er zijn een aantal goede redenen om te kiezen voor een e-Learning. Denk hierbij aan:

– Flexibiliteit: e-Learning biedt de mogelijkheid om te studeren waar en wanneer men wil, wat handig kan zijn voor mensen die een drukke agenda hebben of die niet in staat zijn om naar een fysieke leslocatie te gaan.

– Kostenbesparing: e-Learning kan goedkoper zijn dan traditioneel onderwijs, omdat er geen reis- en verblijfskosten zijn en omdat de inhoud meestal digitaal beschikbaar is.

– Toegankelijkheid: e-Learning kan toegankelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen, doordat de lessen bijvoorbeeld voorzien kunnen zijn van ondertiteling en audio.

– Interactiviteit: e-Learning kan worden ontworpen om interactief te zijn en kan verschillende multimediaformaten bevatten, zoals video’s, audio-opnames, animaties en games. Dit kan de motivatie en betrokkenheid van de cursist verhogen.

– Mogelijkheid tot zelfsturing: e-Learning kan de cursist meer autonomie geven en de mogelijkheid bieden om de eigen leerervaring vorm te geven. Dit kan bijdragen aan een beter begrip en een hogere motivatie.

Is e-Learning hetzelfde als online leren?

e-Learning en online leren worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een klein verschil tussen de twee termen.

e-Learning verwijst specifiek naar het gebruik van elektronische technologieën om leren en opleiding te faciliteren, wat kan variëren van online cursussen en trainingen tot webinars, podcasts, virtuele klaslokalen en andere digitale leermiddelen. e-Learning kan echter ook offline plaatsvinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een CD-ROM of USB-stick.

Online leren, daarentegen, omvat elk type leren dat via internet of andere computernetwerken plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat er online instructies worden gegeven door een docent, via chat of videoconferentie, zonder gebruik te maken van e-Learningsoftware of digitale leermiddelen.

Kort gezegd: e-Learning is een vorm van online leren, maar online leren omvat meer dan alleen e-Learning.

Is e-Learning net zo effectief als face-to-face leren?

e-Learning kan net zo effectief zijn als traditioneel face-to-face leren, vooral als het op de juiste manier wordt ontworpen en geïmplementeerd.

e-Learning heeft veel voordelen, zoals flexibiliteit en kosteneffectiviteit, waardoor het voor veel mensen een aantrekkelijke optie is geworden. Bovendien maakt e-Learning het mogelijk om gepersonaliseerd en interactief leren aan te bieden, wat kan leiden tot betere leerresultaten.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan e-Learning, zoals het gebrek aan persoonlijk contact en sociale interactie. Sommige medewerkers kunnen ook technische problemen ondervinden of moeite hebben met het motiveren van zichzelf om de lesstof te bestuderen.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de effectiviteit van e-Learning afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het ontwerp van het programma, de kwaliteit van de instructie en het vermogen om de lerende te motiveren, bijvoorbeeld via de mogelijkheid om zelfstandig te leren.

Wat is Blended Learning?

Blended Learning is een vorm van leren waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van online leren als fysieke bijeenkomsten. Je doet de theorie bijvoorbeeld via e-Learning op, waarna je in een klassikale setting met elkaar de verdieping op zoekt.

Wat is Microlearning?

Microlearing is een methode om complexe informatie op te delen in kleine, behapbare stukjes. Zo kun je snel en efficiënt nieuwe kennis en vaardigheden verwerven, zonder overladen te worden. Microlearning kan lerenden helpen informatie beter te onthouden en effectiever toe te passen. Ook kan het worden aangepast en gepersonaliseerd aan de individuele leerbehoeften, waardoor meer flexibele en adaptieve leerervaringen mogelijk zijn.

Korte, gerichte video’s, podcasts, infographics en quizzen kun je bijvoorbeeld in de vorm van microlearning gieten.

Hoe verhoudt e-Learning zich tot klassikaal leren?

Over het algemeen kan e-Learning even effectief zijn als klassikaal leren, maar het hangt af van de context en het type materiaal dat wordt onderwezen.

e-Learning biedt veel voordelen, zoals flexibiliteit, de mogelijkheid om in eigen tempo te leren en toegang tot diverse leerbronnen. Bovendien kan e-Learning een goede optie zijn voor mensen die in afgelegen gebieden wonen of die niet in staat zijn om naar een fysieke leslocatie te reizen.

Wat is het beste platform voor e-Learning?

Een Learning Management Systeem of een Learning Experience Platform (LXP) zijn vaak de beste omgevingen om e-learning in aan te bieden (meer weten, lees dan: LMS en LXP, de complete gids). Dit heeft een aantal belangrijke redenen:

– Personalisatie: Een LMS en LXP kunnen gepersonaliseerde leerervaringen aanbieden die afgestemd zijn op de individuele leerbehoeften en interesses van elke lerende. Dit kan worden gedaan door middel van aanbevelingssystemen en adaptieve leerpaden, wat resulteert in betere leerresultaten en hogere betrokkenheid.

– Interactie: LXP’s bieden een scala aan interactieve leeractiviteiten, zoals gamification, sociale samenwerking, peer-feedback en meer. Dit kan de betrokkenheid van de lerend vergroten en de motivatie om te leren stimuleren.

– Toegang tot diverse leermiddelen: LMS’en en LXP’s bieden toegang tot een breed scala aan leermiddelen, zoals video’s, podcasts, eBooks, webinars en meer. Hierdoor kunnen medewerkers op een manier leren die bij hen past en hun interessegebieden weerspiegelt.

– Analyse: LMS’en en LXP’s bieden analysetools die de prestaties van lerenden kunnen volgen en evalueren. Hierdoor kunnen instructeurs en organisaties de prestaties van lerenden bijhouden en hun leerervaring aanpassen om betere resultaten te behalen.

Wat zijn de voordelen van e-Learning voor bedrijven?

Een e-Learning kan bedrijven helpen om hun werknemers effectiever en efficiënter te trainen en te ontwikkelen, wat kan leiden tot betere prestaties, hogere productiviteit en verbeterde resultaten. Hieronder volgen een aantal van de meest belangrijke voordelen voor uw bedrijf om met e-Learning te werken:

– Kostenbesparing: e-Learning kan kosteneffectiever zijn dan traditionele trainingsmethoden omdat er geen kosten zijn voor fysieke lesruimtes, reiskosten of printmaterialen.

– Flexibiliteit: e-Learning biedt deelnemers de mogelijkheid om op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie te leren. Dit maakt het gemakkelijker voor medewerkers om trainingen te volgen en zich te ontwikkelen zonder de werklast te verhogen.

– Consistente inhoud: e-Learning zorgt ervoor dat alle deelnemers dezelfde inhoud ontvangen, wat zorgt voor consistentie in de kennis die wordt overgedragen. Dit helpt bijvoorbeeld ook om een gemeenschappelijke taal en cultuur binnen je organisatie te creëren.

– Betere kennisretentie: Onderzoek heeft aangetoond dat e-Learning kan leiden tot een hogere kennisretentie dan traditionele trainingsmethoden. Dit komt omdat e-Learning vaak interactieve elementen bevat, zoals quizzen en simulaties, die deelnemers helpen om de inhoud beter te begrijpen en te onthouden. Ook wordt het makkelijker om met regelmatig een stukje kennis of toets aan te bieden.

– Snellere implementatie: e-Learning kan snel worden ontwikkeld en geïmplementeerd, wat betekent je snel kunt reageren op veranderende behoeften en trends in de markt.

Hoe werkt het met e-Learning en de BTW?

In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, is e-Learning aftrekbaar van de BTW. e-Learning wordt beschouwd als een educatieve dienst, die onder bepaalde omstandigheden kan worden vrijgesteld van BTW of tegen een verlaagd tarief kan worden belast.

Het is wel belangrijk om advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of de Belastingdienst om te bepalen of de e-Learning die je organisatie gebruikt, in aanmerking komt voor BTW-vrijstelling of een verlaagd tarief.

Wat is de betekenis van e-Learning en hoe schrijf je het correct?

e-Learning is online opleiden via elektronische componenten zoals internet en apparaten zoals computers, smartphones of tablets. Het woord ‘e’ komt van de elektronische snelweg en wordt gebruikt om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

Je schrijft e-learning met behulp van een koppelteken. Het meervoud van e-learning is ook e-learning.

Bij UP schrijven we om cosmetische redenen e-Learning met een hoofdletter L.

Wat is jullie aanpak bij het ontwikkelen van e-Learning op maat?

Op de pagina e-Learning laten maken vertellen we je alles over onze aanpak.


Ook interessant voor jou?

Geschreven door

Paul van den Hurk

Inhoudsopgave

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip.
1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

Learning Tips

Ontvang elke twee weken een tip. Al 1.435 HR en L&D professionals gingen je voor.

Delen

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.