Cases

Zij delen hun verhaal graag met je.

RIVM | e-Learning Vaccinaties | UP learning
RIVM
Vilans | e-Learning | Interactieve video | UP learning
Vilans
Achmea | e-Learning en Leerplatform | UP learning
Achmea
CBS | e-Learning en Moodle | UP learning
CBS
Grayhams | Moodle case | UP learning
Grayhams
Nibud | Moodle case | UP learning
Nibud
Virtual Reality case | Huiszoekingen oefenen | UP learning
Achmea | Reputatieschade | e-Learning | UP learning
Achmea
Unesco | e-Learning Moodle | UP learning
Unesco
1 2 3 4