50 Shades of grey

Achmea | e-Learning Compliance | UP learning

De winst voor Achmea

  • Compliance onder de aandacht van alle Achmea medewerkers
  • Training sluit naadloos aan op de praktijk
  • Duurzame inzetbaarheid en gewenst gedrag van medewerkers bevorderd

Hoewel je meestal weet hoe het moet, kan dat in de praktijk toch dilemma’s opleveren. Niet iedere situatie kan zwart-wit worden beoordeeld, en juist dit ‘grijze gebied’ blijkt lastig. Om de medewerkers bij Achmea hierin een handje op weg te helpen door ze bewust te maken van integer handelen in die ‘grijze’ situaties werd de module ‘Integriteit’ ontwikkeld.

Achmea

Integer handelen. Dat is niet altijd even makkelijk.

Deze compliance module is ontwikkeld voor de medewerkers ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en gewenst gedrag. Aangezien de doelgroep erg divers is, in zowel niveau als functie, is in de content rekening gehouden met universeel taalgebruik en herkenbare voorbeelden.

Claudia Hendriks – Ramaekers
Achmea Academy

“Onze gebruikers geven aan dat door de video’s de informatie goed te koppelen is aan de praktijk. Tevens ervaren zij het als prettig dat in de interactieve video de andere (foutieve) antwoorden ook bekeken kunnen worden, waarmee ze meer zicht krijgen op de gevolgen van iedere keuze. De gebruikers zijn tevreden met de focus op de belangrijkste informatie die mooi en kort wordt uitgelegd. En de afwisseling tussen de verschillende leervormen spreekt iedereen erg aan.“

Hoezo taaie kost?

Verplichte modules en zeker een onderwerp als compliance, worden vaak als ‘suf’ ervaren. De motivatie is doorgaans laag om hiermee aan de slag te gaan. Daarom is er veel aandacht besteed aan de ‘aantrekkelijkheid’ door vormgeving, interactiviteit en lengte van de content. Deze uitgangspunten hebben geleid tot het ontwerp van een module waarin gerefereerd wordt aan een aantal herkenbare dilemma’s. Hiermee wordt de medewerker uitgedaagd om vanuit een praktijksituatie na te denken over hoe hij of zij hierin zou handelen.

Interacties in de mix

De volgende interactievormen komen aan bod om de dilemma’s te tonen en verdere verdieping te bieden:

  • Interactieve video: elke video bestaat uit een scene en een vraag met drie tekstuele antwoordmogelijkheden. Een voorbeeld kan een video zijn waarin een medewerker gediscrimineerd wordt en je de vraag krijgt: ‘wat doe je?’. In beide gevallen kiest de cursist één van de antwoordmogelijkheden (1 – overduidelijk foute keuze met een vleugje humor; en 2 – lastige alternatieven). Op basis van het gekozen antwoord volgt middels een videofragment een reactie. De cursist wordt hierdoor direct geconfronteerd met zijn/haar keuze. Een alternatief hierop is dat in plaats van de vraag ‘wat doe je?’ te stellen, je de situatie door de ogen van drie verschillende betrokkenen bekijkt.
  • Een video interview: een fragment waarbij een slachtoffer of andere betrokkene uit eigen ervaring over een dilemma vertelt.
  • Fotoscenario’s met audio: hetzelfde als hierboven, maar in plaats van dat dit in een video afspeelt, ziet de cursist een foto en spelen we hierbij een audio fragment af.
  • Stellingen: hierbij schetsen we voorbeeldsituaties, waarbij de cursist gevraagd wordt om stelling te nemen.
  • Interactieve opdrachten, zoals hotspots, sleepvragen en meerkeuzevragen.

Meer uit medewerkers halen? Vrijblijvend advies.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Zonder verplichtingen. Afgesproken!

Bel, mail of vul het formulier in.