Online voorbereiden, minder trainen

CBS | e-Learning en Moodle | UP learning

De winst voor het CBS

  • Trainingsdagen meer diepgang dankzij online voorbereiding
  • Aanzienlijke besparing op loon-, reis- en locatiekosten
  • Hoger leerrendement voor 400 interviewers

Voor het verzamelen van data zet het CBS onder andere interviewers in. Interviewers ontwikkelen zich continu, zowel op het gebied van hun vakkennis als hun vaardigheden, bijvoorbeeld interviewtechnieken. Deze dienen altijd van hoge kwaliteit te zijn.

CBS

Uitdagender en minder voorspelbaar

“Het succes om onze vierhonderd interviewers voor diverse onderzoeken deels online op te leiden is binnen het CBS niet onopgemerkt gebleven.” vertelt Wim Burgers die verantwoordelijk is voor de implementatie van online leren binnen de opleidingen. “Zowel bij de bestaande interviewers als de nieuwe aanwas halen we op deze manier een hoog leerrendement.

Beter voorbereid, lagere kosten

De cursisten doen hun leerwerk online en maken via het internetforum kennis met elkaar. Ze komen veel beter voorbereid de face-to-face training binnen. Dat geeft de trainingsdagen meer diepgang en maakt deze ook nog leuker, uitdagender en minder voorspelbaar. Bovendien realiseren we een aanzienlijke besparing op reiskosten, loonkosten en locatiekosten. Het besluit om deze manier van opleiden verder uit te rollen, is dan snel genomen.”

Leerrendement verhogen

Het opschalen van online leren binnen het CBS gebeurt bewust gefaseerd. Wim Burgers legt uit waarom, “Natuurlijk streven we er naar om het leerrendement te verhogen en de kosten te verlagen. Maar we realiseren ons goed dat we dan niet over één nacht ijs kunnen gaan. De inzet van moderne leermiddelen is geen doel op zich. Daarom gaan we eerst terug naar de basis en stellen we onszelf de vraag: ‘Waar staan we als organisatie voor, wat verwachten we van de medewerkers en hoe dienen zij zich te ontwikkelen’.”

Formeel en informeel leren

Pas nadat de basis is gelegd, kijkt het CBS naar de invulling. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe curricula, het faciliteren van formeel en informeel leren, het inbedden van de online leeromgeving in de organisatie enzovoort. Wim Burgers, “We maken eerst een beleidsplan. Daarmee voorkomen we onrendabele investeringen en stellen we richtlijnen op die helpen de ontwikkeling van medewerkers eenduidig vorm te geven. Zo blijft het CBS toekomstbestendig en kunnen we onze klanten tijdig en met de juiste statistische informatie blijven voorzien.”

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.