Laaggeletterden en hun digitale vaardigheden

Stichting Lezen en Schrijven | e-Learning laaggeletterden | UP learning

De winst voor Stichting Lezen en Schrijven

  • Toegankelijke trainingen voor laaggeletterden
  • Meer en betere oefenstof
  • Betere kansen voor laaggeletterden in de maatschappij

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: een grotere kans op geluk, gezondheid en groei van mensen.

Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Lezen en Schrijven | e-Learning laaggeletterden | UP learning

De impact van laaggeletterdheid

Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitaal communiceren. Het heeft grote invloed op iemands leven. Het is lastiger om gezond te leven, omdat bijvoorbeeld bijsluiters ingewikkeld zijn. Afspraken met artsen worden niet nagekomen. Of informatie over gezond leven is te ingewikkeld. Ook is betaald werk vinden en behouden een grotere opgave wanneer je laaggeletterd bent. Daarnaast is het houden van de regie over geldzaken en financiële administratie vaak een probleem.


Geke van Velzen
Stichting Lezen & Schrijven

“De digitalisering geeft kansen, maar maakt het voor laaggeletterden ook lastiger om mee te komen in de maatschappij. Door e-Learning aan de Succes! methode toe te voegen, verlagen we voor hen de drempels en leren zij door te doen.”

Stichting Lezen en Schrijven | e-Learning laaggeletterden | UP learning

Het belang van digitale vaardigheden

Onze samenleving wordt steeds complexer en digitaler. Naast dat laaggeletterden moeite hebben met lezen en/of schrijven, zijn zij vaak niet digitaal vaardig genoeg om te kunnen meedoen in de samenleving. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat er behoefte is aan het oefenen met digitale vaardigheden op eenvoudig taalniveau. Stichting Lezen & Schrijven gaat daarom de huidige lees- en schrijfmethode Succes! uitbreiden met Succes!-boekjes Digitale vaardigheden en een bijpassende e-Learning om digitale vaardigheden te verbeteren.

Het e-Learning concept

De vier e-Learningmodules die UP gaat ontwikkelen, sluiten zowel onderwijskundig als qua design naadloos aan bij de Succes! methode. In een voor hen veilige omgeving, oefenen laaggeletterden bijvoorbeeld om e-mails te beantwoorden of WhatsApp gesprekken te voeren. Om de verschillende e-Learning modules beschikbaar te stellen, richt UP een online leeromgeving in. Vanzelfsprekend staat ook hierbij de toegankelijkheid voor de doelgroep voorop.

Stichting Lezen en Schrijven | e-Learning laaggeletterden | UP learning

Martin van den Broek
UP learning

“Het is een eer om mee te helpen aan de ontwikkeling van de lees-, schrijf- en digitale vaardigheden van laaggeletterden. We kijken er enorm naar uit om, in nauwe samenwerking, de kennis en expertise van Stichting Lezen & Schrijven ook digitaal beschikbaar te maken.”

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.