Het leerlandschap, HR en de business

Formeel leren binnen een organisatie wordt vaak als de verantwoordelijkheid van de HR afdeling gezien. Het budget daarvoor zit doorgaans bij de business, decentraal.

De HR afdeling heeft te maken met een variëteit aan stakeholders. Organisatiebrede investeringen, zoals in een digitale leeromgeving, komen zo moeilijk van de grond. We zien in de praktijk veelal een olievlekwerking bij het inzetten van een digitaal leerlandschap. Het begint bij 1 afdeling, en wordt zo geleidelijk aan geadopteerd door andere afdelingen. Kan dat ook anders?

HR in de lead…

Ja, dat kan. Cruciaal is de houding van de HR afdeling. Zijn ze afwachtend, of nemen ze de lead? Afwachtend betekent dat de business bij hen komt met een leervraag. In de lead zijn betekent dat HR op zoek gaat naar medestanders bij de business. Lastig, maar als je overtuigd bent van de meerwaarde van digitaal leren is het niets meer dan een logisch onderdeel van het werk.

…en beginnen met een business case

Een business case is daarbij een krachtig middel. Laten we een abstract begrip als het ‘vergroten van het leerrendement’ als voorbeeld nemen. Hoe kunnen we dat zo formuleren dat we bij de business kunnen aantonen dat het een daadwerkelijke meerwaarde heeft en het dus een investering rechtvaardigt? Het verhaal wordt dan:

“Het vergroten van het leerrendement betekent dat de medewerkers met dezelfde tijdsinspanning meer kennis/vaardigheden verwerven. Maar ook: dat ze dezelfde kennis/vaardigheden verwerven met minder tijdsinspanning. Dus 10% meer leerrendement is 10% minder opleidingstijd. En dus 10% minder inzet docenten/trainers, 10% minder locatiekosten, 10% minder afwezigheid van de cursisten van hun werkplek.”

Om de besparing te voorzien van een bedrag in euro’s volstaat het om de kosten voor de genoemde onderdelen te weten. Dat zijn vaak bekende kosten. Tot slot is het belangrijk om de uitgangssituatie en de terugverdienperiode te bepalen; ook hier gaat de kost voor de baat uit.

Voor de business wordt zo duidelijk wat de investering oplevert. En voor de organisatie als geheel komt de digitale leeromgeving weer een stapje dichterbij.

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.