Is zo’n massive klasje niet wat voor mijn 8995 werknemers?

Twee stoelen naast John zit Harry, hoofd Learning & Development van een grote multinational, wiebelend op zijn stoel met één oor mee te luisteren.

We zijn terug op het Engelse feestje van de vorige keer. 8311 deelnemers in een klasje, dat klinkt als de uitvinding van de eeuw. Een gat in de markt en de oplossing voor al zijn problemen. Terwijl de chocolate chip muffin in zijn hand langzaam wegsmelt, droomt Harry van massa’s gemotiveerde werknemers. Werknemers die vanachter hun laptopje met open mond luisteren naar de CEO die ze bijschoolt over de nieuwe corporate strategie… Met zo’n massive open online course maak ik de blits!

Wat bedrijven kunnen leren van een Massive Open Online Course

MOOCs in het onderwijs lijken booming business. Bij de inzet van MOOCs in het bedrijfsleven lopen we echter tegen een aantal fundamentele problemen aan. MOOC staat voor Massive Open Online Course. Open betekent hier dat de cursus voor iedereen toegankelijk is. Dat is het eerste punt, in het bedrijfsleven is het niet altijd wenselijk alles open en bloot op straat te leggen. Voor iedereen toegankelijk betekent ook dat iedereen er voor kan kiezen deel te nemen en indirect dus ook dat iedereen er voor kan kiezen niet deel te nemen. En daar ligt meteen ook ons tweede probleem. Bedrijfsopleidingen hebben vaak een verplicht karakter en een MOOC doet nu juist een groot beroep op de intrinsieke motivatie van de deelnemer.

Dus, tijd om Harry uit zijn droom te helpen? Niet per se. Wat mij betreft zouden de Harry’s van deze wereld wel degelijk kunnen leren van de ervaringen met MOOCs en de lessen kunnen doortrekken, zoals:

  • Webcasts vormen in potentie een krachtige aftrap van discussies, opdrachten en verdere verdieping en kunnen goed worden gebruikt als rode draad door de cursus. Zorg dan wel voor een bevlogen expert of CEO die mensen kan enthousiasmeren en houd het kort. Tien minuten is vaak meer dan genoeg.
  • Houd de doorlooptijd van de cursus kort om het overzichtelijk te houden en uitval te minimaliseren.
  • Breng structuur aan in je programma en geef duidelijke en relevante opdrachten.
  • Overweeg de mogelijkheid om bepaalde opdrachten en discussies in groepsverband te voeren, waar mogelijk zelfs met de eigen afdeling. Teamleiders en/of seniors van de afdeling kunnen dan een coachende rol krijgen op het platform, waardoor de vrijblijvendheid afneemt, de interactie bevorderd wordt en het leren makkelijker kan worden gekoppeld aan het dagelijks werk.
  • Maak gebruik van de massa om te leren van andere afdelingen. Om dit te bevorderen kun je overwegen game elementen aan te brengen, zodat afdelingen gestimuleerd worden om hun kennis te delen.
  • Zorg dat de randvoorwaarden in orde zijn; geef werknemers voldoende tijd om de cursus te doorlopen. Online betekent niet dat iedereen dat dan maar mooi in zijn eigen tijd kan doen, ’s avonds of in het weekend.

Dus Harry, droom vooral van alle mogelijkheden, maar vergeet niet zo nu en dan met een frisse kritische blik naar de realiteit te kijken (en dan heb ik het niet alleen over die smeltende muffin).

Lessons learned over de MOOC na de derde sessie

Hoewel een MOOC per definitie niet direct geschikt is voor het bedrijfsleven, kunnen we de lessen die we ervan leren wel doortrekken. Motivatie en sturing zijn de sleutelwoorden, het succes van de MOOC ligt in de motivatie van de deelnemers. In het bedrijfsleven zal meer sturing geboden moeten worden.

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.