Return on Talent meten. Hoe? Zo!

Leerrendement of Return on Talent?

Martin van den Broek, managing director, blogt over de strategische richting van UP learning. In dit blog staat de bijdrage van leren en ontwikkelen aan de bedrijfsdoelstellingen centraal.

UP maakt leren meetbaar, dat is de belofte die wij doen. We vinden dat we hierin verder moeten gaan dan het gebruikelijke: de toets is met goed gevolg afgelegd, het certificaat is behaald en het gewenste gedrag aangetoond. Inzicht in en ontwikkelen van de juiste competenties is goed. Maar daarbij weten wat leren en ontwikkelen daadwerkelijk bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen is beter.

In samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkelde UP daarom de ‘Return on Talent Accelerator’. Dat is een krachtig instrument waarmee je in kaart brengt wat de ontwikkeling van je belangrijkste ‘asset’, je Human Capital, daadwerkelijk bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen.

Verbind strategie en leren

Als organisatie wil je zo slagvaardig mogelijk zijn. Met je Human Capital kun je je hierin bij uitstek onderscheiden. Je bouwt tenslotte aan de strategisch benodigde competenties om betere diensten te verlenen, efficiënter te werken, innovatiever te worden om zo bijvoorbeeld concurrentievoordeel te halen. Daarbij wil je graag weten of je je opleidingsbudget op de juiste manier aanwendt. Traditioneel bepalen we leerrendement door kosten en opbrengsten (lees de benodigde tijd, het benodigde materiaal, het aantal geslaagden, het gewenste gedrag) tegenover elkaar te zetten. Maar daarmee ben je er niet. Het draait ook en vooral om de ‘Return on Talent’: de bijdrage die elk talent levert aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Maar hoe meet je dat succes? En hoe bepaal je dat het de investering waard was?

Groei, efficiëntie, innovatie, concurrentievoordeel zijn terugkerende thema’s op de directieagenda. Je ontkomt er gewoon niet aan om je leerdoelstellingen te koppelen aan je strategie. Dus dien je je leerdoelstellingen voor een individu of groep af te leiden uit een unit- of bedrijfsstrategie. Pas dan kun je de bijdrage van leren en ontwikkelen aan deze strategie inzichtelijk maken. Maar hoe doe je dat?

De ‘Return on Talent Accelerator’ biedt uitkomst

De ‘Return on Talent Accelerator’ is hét instrument om strategie en leren te verbinden. Het bestaat uit twee componenten: Learning Map en Learning Metrics. Je start met het maken van een Learning Map. Dat je die niet los mag zien van je organisatiestrategie moge duidelijk zijn. Stapsgewijs bepaal je zo je leerdoelen. En passant word je daarbij gedwongen je key performance indicators vast te stellen: de Learning Metrics. Pas dan weet je of leerinterventies zinvol en succesrijk zijn.

Wil je ook zinvolle en succesrijke leerinterventies?

Verbind dan je strategie met het leren en ontwikkelen en maak het meetbaar. We helpen je er graag mee op weg.

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.