Wat hebben Maslow en WIFI met gamification te maken?

Hi Jos,

Wat een verrassing die brief van jou! Dank je wel! Tja, die Martijn en Alex hadden daar in de trein echt een geanimeerd gesprek over gamification. Blijkt inderdaad maar weer hoe belangrijk het is om de intrinsieke motivatie aan te spreken. Ik voel de drive om daar meer over te vertellen opborrelen. Volgens mij start motivatie altijd met het prikkelen van de persoon die je tot gewenst gedrag wil aanzetten. Op dit moment ben ik enorm geprikkeld door jouw brief. Eens kijken of ik in mijn reactie jou net zo kan uitdagen.

Laten we beginnen met wat de wetenschap ons over onze drijfveren vertelt. Dan kunnen we kijken welke welke stappen we kunnen zetten om binnen e-Learning gamification op de juiste manier toe te passen. Het bedrijf waar die Martijn werkt is er in elk geval mee geholpen.

Maslow en WiFi

Volgens Maslow raken mensen gemotiveerd door hun werk wanneer de basisbehoeften als voedsel, veiligheid en aandacht vervuld zijn. En oh ja, natuurlijk WIFI. Want wie kan er tegenwoordig nog zonder dit fenomeen J? Ben je in je basisbehoefte voorzien, dan krijg je andere behoeften. Je raakt gemotiveerd om dingen aan te pakken of te doen. Voor het gemak neem ik voor dit stuk aan dat de eerste treden van de piramide van Maslow zijn ingevuld.

De kracht van intrinsieke motivatie

Bij het ontwikkelen van e-learning is het dus belangrijk dat je begrijpt wat mensen motiveert en tegemoet komt in hun behoeften. Dan ben je volgens mij al een eind op de juiste weg.

Maar wat motiveert mensen? Een medewerker kan wel keurig een e-learning module volgen omdat zijn baas dat zo graag wil, of omdat hij daar goed voor wordt beloond. Maar de motivatie komt in dat geval niet van binnenuit. Deze is extrinsiek.

Veel beter is het, wanneer de motivatie vanuit de medewerker zelf komt, ofwel intrinsiek is. De psycholoog David McCLelland merkte dat 25 jaar geleden al op. Hij heeft het over de ’three needs’:

  • need for achievement (het resultaat staat dan voorop)
  • need for affiliation (de samenwerking om het resultaat te behalen staat voorop)
  • need for power (controle en macht)

Deze drie principes dragen bij aan de mate van (intrinsieke) motivatie. Ze geven een aangenaam gevoel. Een gevoel van gedrevenheid en daar gaat het nu net om.

Waar word jij door gedreven Jos? Zijn ze bij jou alle drie even sterk vertegenwoordigd?

Met het inzicht in de piramide van Maslow en de theorie over intrinsieke motivatie komt het bedrijf van Martijn al een heel eind op weg om gamification beter toe te passen. Wie doet nu niet graag datgene waar hij enthousiast van raakt? Zo’n innerlijke drive is immers een veel aangenamer en geeft een veel langduriger tevreden gevoel, dan een opdracht uitvoeren omdat daar zo’n leuke beloning tegenover staat. Want als is de beloning leuk, het volgen van een module of maken van een opdracht zelf, is dat zeker niet altijd.

Points en badges

Dus… hoe kunnen we hierin verder gaan? Dat gevoel van geprikkeld zijn, is van korte duur. Hoe zet je dat om in actie? Hoe houd je iemand na het instappen aan boord en zorg je ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd raken? Dat kan bijvoorbeeld door het toekennen van points en badges en dan een leaderboard dat aangeeft hoe je score ten opzichte van anderen is. Maar waarom is dat zo?

De motivatie van een persoon wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen die hij heeft over zijn eigen effectiviteit, de moeilijkheidsgraad van een handeling en de mogelijke uitkomst(en) van zijn handelen. Een persoon zal logischerwijs minder gemotiveerd zijn tot een handeling waarin hij verwacht nooit te kunnen slagen. Het is nodig dat iemand vertrouwen heeft of krijgt in zijn eigen bekwaamheid. Punten en badges kunnen daaraan bijdragen als ze naar waarde worden uitgereikt. Ze zullen dan ook op waarde worden geschat door de ontvanger. De punten of de badges laten hem of haar zien over een bepaalde bekwaamheid te beschikken. Hoe voelde jij je toen je je zwemdiploma haalde?

Albert Bandura, psycholoog en grondlegger van de sociaal-cognitieve leertheorie, kwam ook met een theorie over motivatie en ‘self-efficacy’. Bij dat laatste zorgt het eigen inschattingsvermogen ervoor of je een activiteit wel of niet uitvoert en of je eerder geneigd bent om door te zetten. De eigen inschatting dat je niet goed bent in zwemmen, leidt er dan toe dat je niet graag zwemt.

Dus…

Eigenlijk is het totaal niet zo ingewikkeld, want motivatie zit in mensen zelf. Het enige wat moet gebeuren is die motivatie aanspreken en randvoorwaarden creëren. In dat geval is mensen motiveren maatwerk. Wat drijft iemand? Wat is zijn of haar achtergrond? En welke doelen streeft iemand na? Wanneer je daarachter bent, weet je ook wat nodig is om die intrinsieke motivatie wakker te schudden. En nog belangrijker alive & kicking te houden!

Wat denk jij? Ik weet dat je niet zo van de points en badges bent. No big point hoor ;-)! Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar motivatie leiden! En points & badges zijn maar een klein onderdeel daarvan, alleen daarmee red je het niet. Dus ik ben benieuwd naar jouw inzichten!

Hartelijks,

Marleen

P.S. Dank voor je uitnodiging om te Wordfeuden. Zoals je hebt gezien, ben ik na korte tijd afgehaakt. In eerste instantie werd ik getriggerd door een woord wat ik gelegd had en waarvoor ik veel punten in 1 keer behaalde. Dat gaf me een lekker gevoel! Vervolgens werd ik het leggen van nieuwe woorden snel beu en kreeg ik ook geen letters waar ik iets mee kon bedenken. Wat motiveert jou eigenlijk om dit spel te blijven spelen, wat zijn je drijfveren? Ik daag jou graag uit voor Angry Birds! Aantal jaar oud, maar blijft leuk, dat schieten met vogels! Toch?

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.