Totara startgids

Wat is een LMS | Wensenlijst | UP learning

Inhoudsopgave

In deze startgids lees je hoe het Totara leerplatform is opgebouwd. We geven tips voor een succesvolle implementatie en beantwoorden veelgestelde vragen. Lees de cases voor ervaringen van anderen en lees hoe je vaak gemaakte implementatiefouten voorkomt. Gebruik de inhoudsopgave om direct naar de gewenste informatie te gaan. Of lees alles in zo’n vijf minuutjes door.

Ben je al bekend met Totara en op zoek naar specifieke informatie? Onderstaande directe links helpen je dan verder.

Introductie

Met het Totara Talent Experience Platform (TXP) heb je alles in huis om:

 • e-Learning uit te serveren en het gebruik te analyseren
 • de ontwikkeling van medewerkers en hun teams precies op maat te organiseren
 • kennisdeling te stimuleren en organiseren

Wat is Totara?

Het Totara Talent Experience Platform biedt één omgeving waarin Learning Management, Learning Experience en Performance Management samenkomen. Dit bespaart medewerkers en leidinggevenden een hoop gedoe. Met Totara hebben ze maar één omgeving nodig. Hierin is formeel leren, informeel leren (social learning, kennisborging) en de ontwikkeling van medewerkers op basis van individuele, team- of organisatiedoelstellingen geborgd.

Totara koppelt leren & ontwikkelen dus direct aan prestaties. Dit maakt leren en presteren voor je collega’s, hun leidinggevenden en beheerders een stuk makkelijker en vooral ook plezieriger.

Het platform bestaat uit drie modules die je naar eigen wens combineert. Je kunt kiezen voor een integrale aanpak of een groeimodel. Zo voorkom je een lappendeken aan applicaties binnen je organisatie. 

Verschil Totara en gewoon LMS

Je hebt LMS’en (Learning Management Systemen) die vooral ingezet worden voor formele trainingen die de organisatie voor haar medewerkers klaarzet. LXP’s (Learning Experience Platforms) daarintegen zetten in op informeel leren waarbij medewerkers onderling hun kennis delen en daarmee borgen. Zij kunnen er discussiëren en bijvoorbeeld interessant inhoud delen.

Totara combineert beide en voegt daar performance management aan toe. Totara maakt als Talent Experience Platform ‘leren & ontwikkelen’ een stuk eenvoudiger en bespaart kosten. Zo heb je minder koppelingen nodig en voorkom je ingewikkelde keuzes als diverse systemen in functionaliteit (deels) overlappen.

Totara Learn is het Learning Management System (LMS) waarmee je online leren, face-to-face, of blended leren kunt beheren en organiseren. Totara Engage is het Learning Experience Platform (LXP) dat zich richt op Social Learning. Medewerkers kunnen hierin hun kennis en expertise delen.

Met Totara Perform (Performance Management) koppel je de coaching- en/of beoordelingscyclus direct aan leerplannen voor de individuele medewerker of het team waarin zij werken.

Integratie leren, kennisdeling en performance

Totara personaliseert het leren. Dit houdt in dat leerervaringen op maat kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld op basis van doelstellingen, interesses, vaardigheden en/of leerbehoeften. Dit leidt tot meer betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Alle kennisbronnen op één plek
Totara maakt het makkelijk om content van verschillende bronnen te cureren en op één plek aan te bieden voor je collega’s. Hierdoor is het voor cursisten eenvoudiger om relevante informatie en kennis te vinden. Indien gewenst kunnen je collega’s ook zelf interessante bronnen toevoegen

Social Learning
Totara stimuleert ook social learning, waarbij medewerkers kennis en expertise delen via discussies, blogs en andere interactieve functies. Dit bevordert de samenwerking en kennisdeling. Kennis wordt dus ook geborgd. 

Gamification
Door het toevoegen van gamification elementen aan leerervaringen, verhoogt Totara de betrokkenheid en motivatie. 

De Totara app
Totara kent een app zodat het ook toegankelijk is vanaf smartphones en tablets. Dat maakt het leren flexibeler en toegankelijker, bijvoorbeeld voor medewerkers die geen laptop of pc beschikbaar hebben. 

Flexibiliteit
Tot slot biedt Totara vaak meer flexibiliteit in het beheer en de organisatie van leerervaringen. Het maakt het gemakkelijk om verschillende soorten leerervaringen te combineren, zoals formele training, informele kennisdeling en zelfgestuurd leren. Doordat het koppelt met bijvoorbeeld HR-systemen, verlaagt Totara de beheerlast voor veel organisaties.

Totara als Talent Experience Platform

Totara TXP | Event | UP learning

Wat zijn Totara Learn, Engage en Perform?

Totara Learn is het Learning Management System (LMS) dat speciaal is ontwikkeld voor organisaties om het leren en ontwikkelen van hun werknemers te faciliteren en te beheren. Het biedt een centrale hub voor het creëren, beheren en leveren van leerinhoud, zowel online als offline. Totara Learn plant, organiseert en beheert je ‘blended learning’ als trainingen bijvoorbeeld e-Learning en een klassikale verdieping bevatten. 

Totara Learn biedt verschillende functionaliteiten zoals personalisatie, rapportage, compliance tracking, social learning, gamification en mobiele toegang. Het is een open source LMS dat zich aanpast aan de behoefte van je organisatie. Dit in tegenstelling tot ‘out of the box’ platforms waarin maatwerk onmogelijk is. Totara Learn is geschikt voor zowel kleine als grote organisaties en wordt wereldwijd gebruikt in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de (semi)overheid, de detailhandel, de industrie en de financiële sector. Check hier alle sectoren.

Totara Engage is een uitbreiding op het Totara Learn LMS en biedt een volledige leer- en ontwikkelingsoplossing door integratie met andere systemen. Het gebruikt aanbevelingsalgoritmen om de juiste inhoud en leeractiviteiten te suggereren op basis van de interesses, vaardigheden en leerbehoeften van de werknemer. 

Daarnaast stimuleert Totara Engage sociale interactie en samenwerking via functies zoals forums, blogs en groepsactiviteiten (social learning). Hierdoor hebben medewerkers meer regie over hun eigen ontwikkeling, waardoor de motivatie toeneemt. Bovendien kunnen zij zelf ‘micro-learnings’ maken of interessante content delen via online werkruimtes. Totara Engage maakt het ook gemakkelijk om feedback te verzamelen, bijvoorbeeld via enquêtes. 

De integratie met Microsoft Teams en BigBlueButton maakt het mogelijk om online meetings en trainingen te houden. Het biedt één platform waarop medewerkers samenwerken, leren én hun kennis delen. Dat is de kracht van Totara Engage.

Totara Perform verbindt leren en ontwikkelen met ‘performance’. Je legt prestatiedoelstellingen vast. Naar wens kan dat op individueel-, team- en /of organisatieniveau. Volg de voortgang, geef feedback, leg eventueel de beoordeling vast en stel indien nodig doelstellingen bij. 

Het biedt ook mogelijkheden voor het plannen van ontwikkelingsactiviteiten, zoals training en coaching, om werknemers te helpen hun prestaties te verbeteren en hun carrièrepad te ontwikkelen. Totara Perform integreert naadloos met Totara Learn en kan naar wens geïntegreerd worden met andere systemen binnen de organisatie (zoals een HR-systeem).

Cases, enkele voorbeelden Totara gebruikers

Zeeman | Totara LMS | Onboarding | UP learning
De Mandemakers Groep | Totara case | UP learning

Implementatie van Totara 

Leer hoe je veelgemaakte fouten bij de implementatie van een LMS of LXP voorkomt en ontdek hoe je Totara succesvol kunt implementeren.

Stappenplan Totara implementatie

Stap 1: afbakenen van het probleem

Voordat je Totara gaat implementeren, is het belangrijk om het probleem dat je ermee wilt oplossen goed af te bakenen. Wil je bijvoorbeeld processen in jouw organisatie automatiseren? Wil je beter inzicht hebben in de groei en professionalisering van jouw medewerkers? Of is er behoefte aan kennisdeling en het delen van expertise binnen jouw organisatie? Misschien wil je juist trainingen en scholingsbijeenkomsten faciliteren of heb je een meer administratief doel voor ogen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een combinatie nastreeft.

Gedegen en met de snelheid erin
Het afbakenen van het probleem kan een tijdrovend proces zijn omdat je de wensen en behoeften van alle betrokken stakeholders en doelgroepen wilt inventariseren. Met onze jarenlange ervaring kennen we de valkuilen. UP learning ontwikkelde daarom een gedegen implementatie-aanpak die óók de snelheid erin houdt. We zijn gespecialiseerd in het helpen bij een succesvolle implementatie van Totara, zodat jouw medewerkers het systeem als vanzelf omarmen. Dat bereiken we door samen op te trekken in sparringsessies, designsprints met stakeholders en de doelgroep. Zo zorgen we er samen voor dat jouw Talent Experience-oplossing direct meerwaarde heeft voor je collega’s en je organisatie!

Stap 2: Trainen van alle stakeholders

Bij het werken met Totara zijn verschillende groepen betrokken, zoals het management, IT-personeel, HR-personeel, trainers en docenten en gebruikers. Om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste kennis heeft en met plezier met het TXP werkt, is het belangrijk om een goede trainingsstrategie te ontwikkelen. Hieronder volgen enkele tips voor het informeren of trainen van de verschillende groepen.

 • Management: Leg uit hoe Totara bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en communiceer duidelijk over de voordelen van het platform. Train het management in de functionaliteiten en het potentieel van Totara en houd hen op de hoogte van de voortgang en resultaten.
 • IT: Zorg dat zij vertrouwd zijn met de technische aspecten van het LXP en train hen in het oplossen van technische problemen. Zorg er ook voor dat zij op de hoogte zijn van de integratiemogelijkheden met andere systemen binnen de organisatie.
 • HR: Train hen in de functionaliteiten en voordelen van Totara, zodat zij training- en ontwikkelingsprogramma’s efficiënt kunnen beheren en de voortgang van medewerkers kunnen monitoren.
 • Trainers en docenten: Zorg ervoor dat zij vertrouwd zijn met de functies van Totara en hoe zij deze kunnen gebruiken om cursussen en trainingen te ontwikkelen en te beheren. Train hen ook in het gebruik van multimedia en interactieve elementen om de leerervaring te verbeteren.
 • Gebruikers: Maak het TXP gebruiksvriendelijk en zorg voor duidelijke instructies en begeleiding. Bied regelmatig training en ondersteuning om de gebruikers te helpen bij het gebruik van Totara. Bied bijvoorbeeld korte tutorials aan waarin de belangrijkste functionaliteiten worden uitgelegd en een helpdesk waar gebruikers terecht kunnen met vragen.

Stap 3: Doorontwikkeling

Een LXP, zoals Totara, is geen eenmalige investering. Het doel is om de deelnemers voortdurend te blijven ontwikkelen. Dit betekent dat het LXP regelmatig moet worden bijgewerkt met nieuwe inhoud en functies om relevant te blijven voor de veranderende behoeften van de deelnemers. 

Het is ook belangrijk om feedback van gebruikers te verzamelen en te gebruiken om Totara te verbeteren en aan te passen aan hun behoeften en interesses. Dit zorgt ervoor dat Totara een effectief hulpmiddel blijft voor persoonlijke en professionele groei van de deelnemers en voor de organisatie als geheel. 

Met andere woorden, het ontwikkelen van een TXP is een doorlopend proces van evaluatie, verbetering en vernieuwing om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften en doelstellingen van de organisatie en haar medewerkers.

Implementatiefouten die vaak worden gemaakt

Een succesvolle implementatie van Totara is van cruciaal belang voor de organisatie en haar medewerkers, maar dit vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Helaas worden er vaak fouten gemaakt die het succes in de weg staan. Gelukkig kun je die voorkomen.

 • Neem voldoende tijd voor de implementatie. Gehaaste beslissingen kunnen in een later stadium als een boomerang terugkomen. Een voorbeeld daarvan is de inzet van standaard sjablonen die niet passen bij de behoeften van je doelgroep. Dit kan leiden tot een gebrek aan motivatie bij medewerkers om deel te nemen aan het leerproces en tot ineffectief gebruik van Totara.
 • Betrek de doelgroep vanaf dag één bij de implementatie van Totara. Door de doelgroep te kennen en hun specifieke leerbehoeften te identificeren, kan het platform worden aangepast om hen daadwerkelijk te motiveren om te leren en zich te ontwikkelen. Dit vergroot niet alleen de effectiviteit van het TXP, maar ook de betrokkenheid van medewerkers bij het leerproces.
 • Zorg voor een feestelijke lancering. Na alle voorbereidende werkzaamheden is het verleidelijk om met een mailtje het leerplatform te lanceren. Want wie wil er nou niet gebruik van gaan maken? Met een campagne vestig je echter de aandacht op het leerplatform die het verdient. Het is bijvoorbeeld slim om je collega’s voor de ingebruikname al nieuwsgierig en hongerig te maken. Hier lees je 5 tips om je leerplatform te lanceren hoe je dat kunt doen.
 • Tenslotte wil je voorkomen dat Totara slechts gedeeltelijk wordt benut, waardoor de potentie van het systeem niet volledig tot haar recht komt. Blijf na de lancering de ‘lerenden’ informeren en stimuleren, zodat de interesse op peil blijft. Denk vooraf dus ook na over de ondersteuning en begeleiding vanuit de organisatie.

  Door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van het TXP en de gebruikerservaring te optimaliseren, blijven deelnemers gemotiveerd om zich te ontwikkelen en kan de organisatie blijven groeien.

UP learning als Totara partner. Wat zijn de voordelen?

Een succesvolle implementatie van Totara vereist de inzet van verschillende experts, bijvoorbeeld een toegewijde projectleider, didactische professionals en ervaren implementatiespecialisten. Om diverse redenen valt of staat het succes hiermee. UP learning biedt die experts met jarenlange ervaring. Ook in jouw sector.

 • Allereerst vraagt de implementatie van een TXP zoals Totara een investering op het gebied van tijd, middelen en geld. Een toegewijde projectleider kan hierbij helpen door het beheren en coördineren van het implementatieproces.

  De projectleider zorgt dat alle stappen in het proces op schema blijven en houdt alle betrokken partijen op de hoogte van de voortgang. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie.
 • Ten tweede kunnen ervaren implementatieprofessionals van UP learning ondersteunen bij het ontwerpen van de structuur van het platform, het creëren van effectieve leerinhoud en het evalueren van de prestaties van de lerenden.

  Zij zorgen ervoor dat Totara aansluit op de leerbehoeften van de doelgroep en dat de inhoud en functionaliteiten van Totara passen bij de organisatiedoelen. Hierdoor wordt de kans groter dat lerenden daadwerkelijk ontwikkelen en bijdragen aan de organisatiedoelen.
 • Tenslotte biedt UP learning waardevolle inzichten in best practices, uitdagingen en oplossingen voor specifieke problemen. Zij hebben namelijk ruime ervaring met succesvolle implementaties van TXP systemen in diverse organisaties.

Onze specialisten kunnen daarom helpen bij het identificeren van mogelijke obstakels in de implementatie en bieden oplossingen om deze obstakels te overwinnen. Door samen te werken met deze experts vergroot je de kans op een succesvolle implementatie van Totara in je organisatie. Ben je niet helemaal tevreden over je huidige Totara partner? Overstappen naar UP learning, de platinum Totara partner, is snel geregeld.

Veelgestelde vragen over Totara

Wat maakt Totara uniek ten opzichte van andere leerystemen?

Totara onderscheidt zich van andere leerplatforms door de uitgebreide functionaliteit met doorgroeimogelijkheden, flexibiliteit, aanpasbaarheid en schaalbaarheid. Hieronder staan een aantal vragen over Totara die we vaak horen.Is Totara open-source? 

Ja, Totara is een open-source TXP-platform. Het wordt verspreid onder de GNU General Public License. Dat betekent dat organisaties de broncode van het systeem kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit en maatwerk voor organisaties die behoefte hebben aan een TXP-platform dat volledig is aangepast aan hun specifieke eisen. Het gebruik van open source software biedt verschillende voordelen voor klanten, zoals:

Kostenbesparingen: Aangezien Totara open source is, hoeft de klant geen licentiekosten te betalen om het te gebruiken. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, vooral voor organisaties die op zoek zijn naar een betaalbaar leermanagementsysteem.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Omdat Totara open source is, hebben klanten volledige toegang tot de broncode en kunnen ze deze aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit biedt meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen dan commerciële LMS-oplossingen die beperkt zijn tot de functies die worden aangeboden door de leverancier.

Geen vendor lock-in: Omdat Totara open source is, zijn klanten niet afhankelijk van één specifieke leverancier voor hun LMS-oplossing. Ze kunnen gemakkelijk van serviceprovider veranderen of hun LMS naar een ander platform migreren zonder extra kosten of problemen.

Kortom, het gebruik van Totara als open source LMS kan aanzienlijke voordelen bieden voor organisaties die op zoek zijn naar een flexibele, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor het beheer van hun leermanagement.

Is Totara koppelen met software voor bijvoorbeeld HR, CRM of e-Commerce?

Totara integreert naadloos met andere systemen, zoals HR-, CRM- of e-Commerce platforms. Bij koppelingen of integraties is, naast betrouwbaarheid, ook een drempelloze leerervaring voor gebruikers ons uitgangspunt. Zie ook: Heeft Totara mogelijkheden voor single sign-on?

Heeft Totara mogelijkheden voor single sign-on (SSO)?

Totara ondersteunt op meerdere manieren single sign-on (SSO). Met SSO kunnen gebruikers zich één keer aanmelden om vervolgens toegang te krijgen tot meerdere applicaties zonder opnieuw te hoeven inloggen. Enkele manieren waarop Totara single sign-on ondersteunt:

- SAML: Totara ondersteunt integratie met SAML (Security Assertion Markup Language), wat een open standaard is voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen partijen. Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden bij Totara met hun identiteit van een SAML Identity Provider (IdP), zoals Microsoft Active Directory of Google G Suite.

– OAuth: Totara kan worden geconfigureerd om inloggegevens te delen met andere toepassingen via OAuth (Open Authorization). Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden bij Totara met hun identiteit van een externe OAuth-serviceprovider, zoals Facebook, LinkedIn of Twitter.

– LDAP: Totara kan worden geïntegreerd met een LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) directoryservice, zoals Microsoft Active Directory of OpenLDAP, om gebruikersgegevens en inloggegevens te synchroniseren. Dit maakt het mogelijk dat gebruikers zich aanmelden bij Totara met dezelfde inloggegevens die ze gebruiken voor andere systemen die zijn geïntegreerd met LDAP.

– CAS: Totara kan worden geconfigureerd om te integreren met een CAS (Central Authentication Service) single sign-on-oplossing. Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden bij Totara met hun identiteit van een CAS-server.

Door single sign-on te implementeren biedt Totara haar gebruikers een naadloze leerervaring. Daarnaast zorgt SSO voor een betere beveiliging en beheersbaarheid van inloggegevens.

Heeft Totara rapportage-mogelijkheden?

Totara biedt uitgebreide rapportage- en analysefuncties. Hiermee krijg je inzicht in bijvoorbeeld de impact van trainingen, de prestaties van medewerkers en het rendement van de investeringen. Je kunt data ook uit Totara halen en combineren met data uit bijvoorbeeld een HR of e-Commerce platform. Hiervoor heb je dan een Business Intelligence (BI) tool nodig.

Het Totara-dashboard geeft een overzicht van belangrijke informatie, zoals recente activiteit van gebruikers, openstaande taken en prestaties van de cursus. Het dashboard kan worden aangepast aan de behoefte van een individuele gebruiker. Ook is het mogelijk het dashboard te integreren met externe systemen.

Rapportage-engine: Totara heeft een krachtige rapportage-engine waarmee gebruikers rapporten kunnen genereren op basis van verschillende criteria, zoals gebruikers, cursussen, activiteit en prestaties. Rapporten kunnen worden geëxporteerd naar verschillende formaten, zoals CSV, Excel en PDF.

Activiteitenrapporten: Totara biedt ook rapportagemogelijkheden voor specifieke activiteiten, zoals testen en beoordelingen. Gebruikers kunnen gedetailleerde informatie krijgen over de prestaties van individuele gebruikers en groepen op basis van verschillende criteria, zoals slagingspercentages, tijd doorgebracht op de activiteit en meer.

Geavanceerde analyses: Totara biedt ook geavanceerde analysefuncties die kunnen helpen bij het identificeren van trends en patronen in gebruikersprestaties en cursusbeheer. Dit omvat functies zoals geavanceerde filtermogelijkheden, drill-downanalyses en aangepaste metingen.

Certificaten: Totara stelt gebruikers ook in staat om certificaten te genereren op basis van verschillende criteria, zoals voltooiing van een cursus of activiteit. Gebruikers kunnen aangepaste certificaten maken en de rapportage-engine gebruiken om certificaatrapporten te genereren.

Kan ik Microsoft Teams ook in combinatie met Totara gebruiken?

Microsoft Teams en Totara kunnen goed samenwerken om een complete leerervaring te bieden aan gebruikers. Hier zijn enkele manieren waarop je Microsoft Teams slim kunt gebruiken met Totara LMS:

Integratie: Totara LMS kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams, wat betekent dat je gebruikers kunt koppelen aan specifieke teams binnen Teams. Dit kan helpen bij het organiseren van verschillende groepen gebruikers, bijvoorbeeld op basis van afdeling of functie. Door gebruikers te koppelen aan teams binnen Teams, kun je eenvoudig communiceren met de juiste groep mensen en hen relevante leerinhoud sturen.

Chatfunctie: Teams heeft een chatfunctie die kan worden gebruikt om te communiceren met gebruikers en hen te ondersteunen bij het leren. Je kunt bijvoorbeeld chatkanalen maken voor specifieke cursussen of voor verschillende groepen gebruikers. Door gebruik te maken van deze chatfunctie, kunnen gebruikers vragen stellen en feedback geven, wat kan helpen bij het verbeteren van het leerproces.

Videoconferentie: Teams heeft ook een videoconferentiefunctie die kan worden gebruikt voor virtuele lessen, webinars en andere online evenementen. Door deze functie te integreren met Totara, kunnen gebruikers eenvoudig deelnemen aan virtuele lessen en kunnen docenten eenvoudig deze lessen plannen en organiseren. Dit kan helpen om de leerervaring interactiever en boeiender te maken.

Bestandsdeling: Teams heeft ook een bestandsdelingsfunctie, waarmee gebruikers bestanden kunnen delen en bespreken. Door deze functie te integreren met Totara, kun je gebruikers eenvoudig de benodigde leerinhoud sturen en feedback ontvangen op hun werk. Dit kan helpen bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen gebruikers.

Gebruikersrapportage: Totara biedt gedetailleerde rapportagemogelijkheden voor gebruikersactiviteit en prestaties. Door deze rapporten te integreren met Teams, kun je eenvoudig feedback geven aan gebruikers over hun prestaties en hun leerproces verbeteren.
Door Microsoft Teams slim te gebruiken met Totara LMS, kun je een complete en boeiende leerervaring bieden aan gebruikers. Je kunt communicatie en samenwerking tussen gebruikers verbeteren, virtuele lessen organiseren en gedetailleerde rapporten genereren om de prestaties van gebruikers bij te houden en te verbeteren.

Kent Totara een app voor mobiel gebruik?

Totara is ontworpen met mobiele apparaten in gedachten en biedt een responsieve interface die kan worden gebruikt op elk apparaat. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid en gebruikerservaring voor medewerkers.

Social Learning wordt voor ons steeds belangrijker. Ondersteunt Totara kennisdeling?

Totara biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking en social learning, zoals discussiefora en interactieve webinars, waardoor medewerkers op een interactieve manier kunnen leren en communiceren.

Is de look & feel van Totara aan te passen?

Jazeker! De look & feel van Totara is helemaal aan te passen. Van een standaard thema in de eigen huisstlijl tot meer geavanceerde aanpassingen van de user interface (hoe ziet het platform eruit) en de user experience (hoe navigeer je door het platform). Het is allemaal mogelijk. Onze specialisten helpen je er graag mee.

Wat betekent een platinum partnerschap?

Totara verdeelt haar partners in verschillende statussen. Een platinum partnerschap zoals UP learning dat heeft, betekent dat je op pole position staat als het om de doorontwikkeling van Totara gaat. Je wordt als eerste geïnformeerd en hebt enige mate van zeggenschap.

Ook geeft het je mogelijkheden om extra functionaliteit te ontwikkelen. Een voorbeeld is de Totara app voor mobiel waar we een UP-versie van hebben. Ook hebben we een eigen ‘UP framework’ gebouwd dat naadloos op Totara past (en blijft passen). Zo zorgen we voor extra mogelijkheden, waarbij de last niet bij de eindgebruiker komt te liggen (onderhoud, updates, compatibiliteit).

Kan ik met Totara mijn compliance (interne en externe regelgeving) organiseren?

Medewerkers die moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Dat is vaak de eerste stap om een LMS aan te schaffen. Het Totara LMS zorgt dat je, bijvoorbeeld met reminders, gerichte trainingen, toetsen en certificaten controle krijgt over je certificeringen (zowel intern als extern).

Wat zijn Totara awards?

Totara awards zijn jaarlijkse erkenningen voor projecten in uiteenlopende categorieën. De uitreiking van de awards vindt een dag voor de Learning Technology conferentie in Londen plaats.

Ik gebruik Totara, maar wil overstappen naar een andere partner. Kan dat?

Ben je niet tevreden over je huidige Totara partner, dan kun je relatief eenvoudig overstappen. Dit is een groot voordeel van Totara, waarbij je dus niet met handen en voeten gebonden zit.

Vaak is het een kwestie van overzetten van de Totara software en database van de ene naar de andere server. Bij UP hebben we dit inmiddels al vele malen mogen doen. Naast het overzetten, kijken we ook altijd of er een upgrade nodig is en welke plug-ins niet langer nodig zijn. Naar wens lichten we Totara door op de inrichting en geven we vrijblijvend advies over verbeteringen en groeimogelijkheden. We zien helaas vaak dat veel potentieel van het platform nog ongebruikt blijft. Daarom zorgen we ook dat we samen een plan voor verbetering maken. Het gaat tenslotte niet om het platform maar om leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie. We zien het als onze taak om hier pro-actief aan te blijven werken.


Ook interessant voor jou?

Inhoudsopgave

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.